NGUYỄN PHƯƠNG ANH - THPT Năng khiếu Trần Phú - Chuyên Anh 1
NGUYỄN PHƯƠNG ANH - THPT Năng khiếu Trần Phú - Chuyên Anh 1

Học viên tiêu biểu của Anh ngữ GIGI - Overall 8.0 IELTS. Listening : 9.0 - Reading: 9.0 - Writing: 7.5 - Speaking: 6.5

Xem thêm

LƯU ĐÌNH PHÚC - THPT Thái Phiên - Lớp 12A12
LƯU ĐÌNH PHÚC - THPT Thái Phiên - Lớp 12A12

Học viên tiêu biểu của Anh ngữ GIGI - Overall 8.0 IELTS. Listening : 8.5 - Reading: 9.0 - Writing: 7.5 - Speaking: 7.5

Xem thêm

 NGUYỄN PHƯƠNG ANH - THPT Năng khiếu Trần Phú - Chuyên Anh 1
NGUYỄN PHƯƠNG ANH - THPT Năng khiếu Trần Phú - Chuyên Anh 1

Học viên tiêu biểu của Anh ngữ GIGI - Overall 8.0 IELTS. Listening : 8.5 - Reading: 8.5 - Writing: 7.0 - Speaking: 7.5

Xem thêm

BÙI GIA ANH MINH - THPT Thái Phiên - Lớp 12A2
BÙI GIA ANH MINH - THPT Thái Phiên - Lớp 12A2

Học viên tiêu biểu của Anh ngữ GIGI - Overall 8.0 IELTS. Listening : 9.0 - Reading: 8.5 - Writing: 7.5 - Speaking: 7.5

Xem thêm

Gọi ngay: 0961659998
SMS: 0961659998 Chat qua Messenger Chat Zalo Wechat